Results 2018

Monson, MA May 6, 2018*Nationals are a non point event


Results 2009

Monson, Ma. - April 19, 2009
Monson, Ma. - May 3, 2009
Greenfield, Ma. - May 31, 2009
Gilford, Nh. - June 17, 2009
Greenfield, Ma. - June 28, 2009
Caroga Lake, Ny. - July 12, 2009
Canaan, Nh. - July 18, 2009
Avoca, Ny. - July 25, 2009
AMA Nationals - August 15&16, 2009 *
Canaan, Nh. - August 22, 2009
Greenfield, Ma. - August 30, 2009
Monson, Ma. - September 13, 2009
Monson, Ma. - October 4, 2009

2009 Final Points Standings


Results

Results 2011

​Monson, Ma - April 10, 2011
Monson, Ma - May 15, 2011
Greenfield, Ma - May 22, 2011
Gilford, Nh - June 15, 2011
Greenfield, Ma - July 10, 2011
Caroga Lake, Ny - July 24, 2011
*AMA Nationals - August 13 & 14, 2011
Monson, Ma - August 21, 2011
Greenfield, Ma - September 11, 2011
Canaan, Nh - September 18, 2011
Monson, Ma - October 2, 2011

*Nationals are a non points event

2011 Final Points Standings


New England 

Hillclimbers

Results 2010

​Monson, Ma - April 18, 2010
Monson, Ma - May 2, 2010
Greenfield, Ma - May 23, 2010
Gilford, Nh - June 16, 2010
Greenfield, Ma - June 27, 2010
Avoca, Ny - July 10, 2010 *
Caroga Lake, Ny - July 25, 2010
AMA Nationals - August 7 & 8, 2010 **
Monson, Ma - August 22, 2010
Monson, Ma - September 12, 2010
Greenfield, Ma - September 19, 2010
Canaan, Nh - October 3, 2010

* Non Point Event
**Nationals are a non point event

2010 Final Points Standings